Edicions del Buc

Buc és un objecte que obra, que obri un forat. És també el buit que deixa el buc. És, per tant, l’agent i el resultat; la cosa que no-reseja. És la cabuda de la cavitat del buc. El ventre d’una persona o d’un animal, d’una balena o d’un alienat, posem per cas, a qui un altre ha passat la propietat. És la caixa de l’escala de Ca Revolta, on, cadascú amb la seua capsa, cadascú amb el seu escarabat a dins, entaulàrem una contesa de marca valenciana: la qüestió del nom; del no-res que cosifica. Buc, així mateix, és el cos d’una aerodina, generalment fusiforme, destinat a la tripulació, als passatgers i a la càrrega, i que porta incorporats el grup propulsor i el tren d’aterratge. És el cos d’una nau de línies aèries, sense màquines ni superestructures. El cos d’alguns escriptoris que conté els calaixos d’algunes escriptures. És tot açò, i algunes coses més. El fons i els marges per on passa un riu, l’habitacle d’una comunitat (d’abelles), una arma defensiva… Buc, rebuc i contrabuc. «Book i ja n’hi ha prou.»

Col·lecció Pagofigo - Associació Cultural Es Majoral

L'Associació Cultural Es Majoral —de Calonge— ha estat publicant al llarg de més de 30 anys la revista Dies i Coses, i ha duit a terme altres iniciatives culturals de tot tipus. Entre elles l’edició de la col·lecció Pagofigo, composta fins ara de 9 llibres. Hi trobareu entrevistes que expliquen la història del segle XX a través de múltiples veus, monogràfics d'història local que, pas a pas, construeixen una història col·lectiva com a poble. El perquè del nom Pagofigo? Va ser triat per ser una paraula local, que es pretenia perpetuar, i que denomina l’ocell Muscicapa striata, ocell conegut per múltiples noms. A altres llocs se’l coneix com a caçamosques per la seva alimentació insectívora.

Coedicions

Premi Francesc Garriga [AdiA + Buc + Cafè Central + LaBreu]

Des de la desapació del mestre Francesc Garriga, alguns hem trobat un gran buit. Amic i col·laborador d'un grapat de les editorials independents que ara s'erigeixen com a protectores de la literatura, ens vam unir per convocar anualment aquest premi a la seva memòria, per descobrir, tal com sempre feia ell, noves veus poètiques. Autors que per la seva joventut o per diferents circumstàncies atzaroses no han editat encara cap llibre de poemes. La col·lecció Francesc Garriga aplega els guanyadors d'aquest certàmen.

Ferida Oberta [Adia Edicions + Cafè Central]

Des d’AdiA edicions i Cafè Central Poesia hem cregut que calia un espai de reflexió sobre la poètica i sobre les pràctiques poètiques que actualment s’estan donant. Tot i sabent que l’assaig, el pensament, la reflexió, no són aspectes que creïn massa neguit ni siguin gens seguits ni valorats, amb Ferida oberta intentem obrir un espai de crítica adreçat a tots aquells centenars de (joves) poetes que volen dir el món a través de la poesia.

×
×

Cart