Alexandre Planas

alexandre planas adia edicions

Corbera de Llobregat, 1962

Vaig néixer el 29 d’agost del 62 a Corbera de Llobregat. De la primera pretensió de cursar una enginyeria, passo a fer la carrera de Filosofia i després la d’Educació Física. Actualment sóc professor de Didàctica i d’Atletisme a l’IES CAR de Sant Cugat. La de-formació que traspuen els meus versos prové de tots dos àmbits (l’un, més corporal, l’altre, més discursiu), on sembla que s’hi sintetitzin.

L’expressió escrita ha estat, per mi, sempre, un vehicle de comunicació personal, íntim, sense pretensió pública (sí que, secretament, amb pretensió estètica). La increïble sort de trobar-me un mag anomenat Jaume C. Pons Alorda en el curs de lectura en veu alta de Vilafranca i els generosos suggeriments crítics d’en Pau Vadell, m’han possibilitat la publicació d’aquest recull (acomplint la famosa recomanació de Rilke: no publicar abans dels 50).

×
×

Cart