Andreu Estarelles Pasqual

Bunyola, 1890—1981

Folklorista, mestre i escriptor. Un dels que ha estudiat i ha recollit millor els costums i les tradicions de la ruralia de Mallorca. Després de deixar la carrera militar, va estudiar magisteri i obrí una petita escola a casa seva per ensenyar a la gent gran del poble fins que li prohibiren. Fou un gran impulsor del ball i la cançó tradicional. Arreplegà de viva veu moltes de les lletres i tonades que es cantaven a foravila.

Entre les seves publicacions es troben L’essència de Mallorca, recull de costums i tonades (1949), Espigolada (1954) i L’olivera (1954).

×
×

Cart