Miquel Bauçà

miquel bauçà adia edicions

Felanitx, 1960—Barcelona, 2004

Escriptor d’arrel i filòsof de carrer. Ha esdevingut mite i personatge, però la lucidesa de la seva obra passa per damunt d’això. Es va donar a conèixer entre els escriptors arribant a les Converses Literàries de Formentor en bicicleta des de Felanitx. Amb els primers poemes va enlluernar el panorama literari de Mallorca i Josep Maria Llompart l’assenyalà com el nou gran talent.

Al final va esdevenir autor de culte i transgredí la frontera de la literatura cap a altres ciències. La seva obra es pot dividir en dues etapes. Una primera que fins ara ha anat dels Cants jubilosos (1959 –editat parcialment el 1978–) fins a En el feu de l’ermitatge (1993 –editat el 2014–); i una segona a partir d’El Canvi (1998) fins a Certituds immediates, publicat pòstumament el 2007.

×
×

Cart